Haninge

Välkommen till Haninge barnavårdscentral!

Begränsningar för medföljande

Vi är tacksamma om bara en förälder/vårdnadshavare och inga syskon följer med vid besöket ett tag till. Undantag kan naturligtvis göras vid behov.

Vi erbjuder trygg och säker barnhälsovård, från födseln till skolstart. Tillsammans följer vi barnets utveckling och finns med längst vägen som ett stöd i föräldraskapet utifrån ert och barnets behov.

Vi gör regelbundna hälsoundersökningar, utvecklingsbedömningar och vaccinationer enligt barnhälsovårdens program. Målet är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Ni är också välkomna att delta i föräldragrupper där vi pratar om utveckling, mat, sömn och om föräldraskapet i stort.

På Haninge barnavårdscentral samlar vi all kompetens kring barnet för att kunna erbjuda er barnhälsovård av högsta kvalitet. Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare med lång erfarenhet. Vi har även ett nära samarbete med sjukgymnaster, dietister, logopeder och övrig specialistvård.

Flicka och pojke leker

En mötesplats för familjen

Vi är en del av familjecentralen där du som förälder kan knyta kontakter och umgås. Vi kan ge dig ett samlat föräldrastöd.

Hembesök till förstagångsföräldrar

Vi erbjuder dig som förstagångsförälder sex hembesök. Tillsammans med kommunens föräldrarådgivare ger vi dig stöd och kunskap utifrån dina behov.

Hitta hit

Vi finns på Rudsjöterrassen 1, plan 8, intill pendeltågsstationen i Handen. Om ni reser kommunalt finns vi i närheten av pendeltåg och busstation i Handen.
Om ni reser med bil finns parkering precis utanför, samt tre timmars fri parkering vid Haninge centrum.

Postadress: Rudsjöterrassen 1, 136 40 Handen

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.