Om ditt barn är sjukt

På grund av risken att smitta andra ska du inte besöka barnavårdscentralen om du själv eller ditt barn är sjukt.

Till BVC-mottagningen kommer även de allra minsta barnen som är extra känsliga för infektioner.

Om ditt barn är sjukt ska du i första hand kontakta den vårdcentral ni tillhör eller ringa 1177 för rådgivning.

Du kan även boka ett videomöte med läkare i appen Alltid öppet, under Vårdcentral online. Videomötet är kostnadsfritt för barn. Om barnet bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning så kan det få en tid för besök på vårdcentral.

1177 - rådgivning dygnet runt

Om du är osäker på om du behöver söka vård för dina symtom, eller undrar vilken mottagning du ska besöka, kan du dygnet runt ringa på telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Du kan även besöka 1177.se för mer information om kropp, hälsa och sjukdom.