Hembesöksprogrammet

Några av våra BVC-mottagningar erbjuder hembesöksprogrammet. Det innebär att vi tillsammans med socialtjänsten erbjuder sex hembesök till alla som får sitt första barn, eller får barn i Sverige för första gången.

Vår bvc-sjuksköterska kommer hem till er tillsammans med en föräldrarådgivare från socialtjänstens förebyggande enhet. Vi ger varje familj det stöd som de behöver utifrån sina behov. Syftet är att stödja föräldrarna för att främja barnens hälsa och välmående.

Utifrån föräldrarnas frågor och olika utmaningar berättar vi om barns utveckling och behov. Vi delar med oss av vår kunskap och ger tips kring barn. Vi berättar också om hur samhället kring barn fungerar så att föräldrar vet vad de har rätt till och vart de ska vända sig om de känner att de behöver stöd. Det är föräldrarnas önskemål och frågor som styr samtalet.

Hembesöken är frivilliga. Om det finns behov av tolk använder vi det.

Mellan hembesöken kommer barnen också på regelbundna besök på BVC-mottagningen, för exempelvis vaccinationer, läkarbesök och utvecklingsbedömningar.