Vaccinationer

Vi erbjuder vaccin till alla barn enligt det svenska programmet för barnvaccination. 

Vissa barn erbjuds även vaccin mot tuberkulos enligt speciella riktlinjer. 

I Stockholms län erbjuds alla barn:

  • 2 månader: rotavaccin dos 1
  • 3 månader: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B, pneumokocker dos 1 och rotavaccin dos 2
  • 5 månader: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B, pneumokocker dos 2 och rotavaccin dos 3.
  • 12 månader: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B och pneumokocker dos 3
  • 18 månader: mässling, påssjuka och röda hund dos 1
  • 5-6 år: difteri, stelkramp, kikhosta och polio dos 4

För barn som är födda 1 mars 2014 eller senare och bor i Stockholms län ingår även vaccination mot rotavirus. Det är ett oralt vaccin som ges via munnen tidigast vid 6 veckors ålder. Mer information får du av din BVC-sjuksköterska.

Resevaccin

Vid utlandsresa kan barnet behöva andra vaccinationer. Vänligen ta kontakt med en vaccinationsmottagning för aktuell information och vaccinering.

Tänk på att informera barnavårdscentralen om ditt barn fått vaccin utanför det svenska vaccinationsprogrammet. Det finns speciella rekommendationer vad gäller kombination och intervall mellan olika vacciner.

Varför vaccinera?

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.