Föräldragrupper

I en föräldragrupp träffar du andra föräldrar och samtalar om föräldraskap, barns utveckling och behov. Exempel på ämnen kan vara amning/mat, sömn, barnsäkerhet.

Syftet med alla föräldragrupper är att ge kunskap om barns utveckling, behov, rättigheter, att stärka dig i föräldrarollen och ge möjligheter till kontakt och gemenskap med andra föräldrar.

Vid träffarna diskuterar vi olika teman:

  • anknytning
  • relationer
  • mat
  • sömn
  • infektioner
  • tandvård
  • olycksfall
  • alkohol

BVC-sjuksköterskan är en kunskapskälla och kan användas som ett bollplank på föräldragrupperna.

Vårt mål är att skapa en varm och öppen atmosfär för gruppdiskussion.

Självklart är både pappor och mammor välkomna!