Vi erbjuder

Vi som arbetar inom barnhälsovården/bvc är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. 

På barnhälsovården/bvc arbetar vi med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födsel till skolstart.

Under ditt barns första år erbjuder vi regelbundna kontroller av sjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas. Vi följer det basprogram som utvecklats av barnhälsovården och erbjuder ditt barn vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram.

Vårt mål är att ge varje familj det stöd och råd som just ni behöver.

Alla besök hos oss är kostnadsfria

Du är välkommen att vända dig till oss med alla frågor som rör ert barn. Vi ger bland annat stöd och råd i frågor som rör föräldraskap, amning, mat, sömn, vaccinationer och ert barns hälsa och utveckling.

Vi kan också förmedla kontakt med logoped, psykolog, tandhygienist och ortoptist. Våra mottagningar erbjuder även föräldragrupper.

Alla besök hos oss är kostnadsfria. Men om behöver avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar innan besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent får du betala 400 kronor för besöket.

1177:s e-tjänster

Med e-tjänsterna på 1177 kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.

En trygg grund för alla barn

Hör två föräldrar berätta om vilket stöd de tycker de får från bvc.