Välkommen till oss

Tillsammans med er föräldrar följer vi barnets utveckling från födelse till skolstart.

Hitta BVC-mottagning

Sök

Kikhosta ökar i Stockholm

Antalet fall av kikhosta ökar i Stockholm, både bland barn och vuxna. Fler barn har blivit svårt sjuka och behövt sjukhusvård. Läs mer om sjukdomen och hur den kan förebyggas.

termometer med sol i bakgrunden

Att tänka på i värmen

När det är mycket varmt är det extra viktigt att dricka mycket vatten och att du skyddar dig från solen. Särskilt äldre, sjuka och barn kan behöva dricka även om de inte är törstiga och de behöver ofta extra skydd mot värmen. 

Varför vaccinera?

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta. 

När ditt barn är sjukt

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen (BVC) när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss som vi vill utsätta för så lite som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.