Välkommen till oss

Tillsammans med er föräldrar följer vi barnets utveckling från födelse till skolstart.

Hitta BVC-mottagning

Sök
Barn som håller i skallra

Vad vi gör

Vi som arbetar inom barnhälsovård är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födelse till skolstart. Hos oss får du stöd och vägledning i föräldraskapet!

När ska ditt barn vara hemma?

Små barn är ofta sjuka. Om barnet har feber eller är så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna behöver det vara hemma och vila. Det finns också smittsamma sjukdomar som gör att barnet behöver stanna hemma. 

Varför vaccinera?

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.