Välkommen till oss

Tillsammans med er föräldrar följer vi barnets utveckling från födelse till skolstart.

Hitta BVC-mottagning

Sök

BVC online

Nu erbjuder vi videomöte med en BVC-sjuksköterska för rådgivning kring ditt friska barn.

Barn som håller i skallra

Vad vi gör

Vi som arbetar inom barnhälsovård är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födelse till skolstart. Hos oss får du stöd och vägledning i föräldraskapet!

Varför vaccinera?

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.