Välkommen till oss

Tillsammans med er föräldrar följer vi barnets utveckling från födelse till skolstart.

Hitta BVC-mottagning

Sök
Barn som håller i skallra

Vad vi gör

Vi som arbetar inom barnhälsovård är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födelse till skolstart. Hos oss får du stöd och vägledning i föräldraskapet!

Varför vaccinera?

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta. 

När ditt barn är sjukt

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen (BVC) när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss som vi vill utsätta för så lite som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.