Om oss

Barnavårdscentralen, BVC, följer ditt barns utveckling från födelse till skolstart och ger er stöd och vägledning i föräldraskapet.

Regelbundna hälsoundersökningar och utvecklingsbedömningar utifrån barnets behov ger både er och barnet trygghet. Vi erbjuder vaccinationer enligt barnhälsovårdens program och har ett nära samarbete med övrig specialistvård.

Vårt mål är att ge varje familj det stöd och råd som just ni behöver i ert föräldraskap. Du är välkommen att vända dig till din barnavårdscentral med frågor som rör ert barn. Det kan bland annat handla om amning, mat, sömn, utveckling eller föräldraskap.

Det finns barnavårdscentraler som drivs i Region Stockholms regi i alla Stockholms kommuner. Du väljer själv vilken mottagning du vill lista ditt barn hos. Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller 1177 vårdguidens e-tjänster.

Via appen Alltid öppet erbjuder vi även videomöte för rådgivning kring ditt friska barn. Alla besök hos barnavårdscentralen är kostnadsfria.

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är kostnadsfritt för dig som patient.

En trygg grund för alla barn

Hör två föräldrar berätta om vilket stöd de tycker de får från bvc.