Barnhälsovårdens basprogram

Här kan du läsa om det basprogram som barnhälsovården följer.

 • Inom en månad: Hembesök av BVC-sjuksköterska
 • 4 veckor: Utvecklingsbedömning av sjuksköterska och läkare
 • 6 veckor: Bedömning för att upptäcka eventuell depression hos förälder (EPDS) och vikt
 • 2 månader: Vikt, längd, vaccination och utvecklingsbedömning av sjuksköterska
 • 3 månader: Vikt, längd och vaccination 
 • 4 månader: Vikt och längd
 • 5 månader: Vikt, längd och vaccination
 • 6 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, undersökning av sjuksköterska och läkare
 • 8 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och samtal om olycksfallsrisker
 • 10 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, undersökning av sjuksköterska och läkare
 • 12 månader: Vikt, längd och vaccination
 • 18 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och vaccination
 • 3 år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och bedömning av barnets tal
 • 4 år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, syn- och hörselkontroll och bedömning av barnets tal
 • 5-5½ år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning av sjuksköterska, synkontroll, vaccin och sammanfattande samtal om BVC- tiden