Amningsmottagningarna ger stöd och råd

Vi erbjuder dig som upplever problem kring amning kvalificerad rådgivning. Vårt mål är att ge rätt stöd utifrån dina behov.

Amningsmottagning på barnavårdscentralen

Vi hjälper dig som upplever svårigheter vid amning. Det kan till exempel handla om sugsvårigheter hos barnet, såriga bröstvårtor eller bröstinfektioner. Om du som kvinna tidigare upplevt problematik kring amning eller känner behov av extra stöd kan du kontakta oss redan under din graviditet för förberedande samtal.

Kontakta oss gärna via telefon för rådgivning eller tidbokning. Vi erbjuder besök på mottagning eller videomöte då vi kan observera dig och ditt barn under amning. Tänk på att barnet bör vara hungrigt inför en amningsobservation.

När situationen kräver erbjuder vi läkarbedömning och vi kan även remittera dig vidare till andra vårdinstanser om det behövs.

Vi välkomnar båda föräldrarna till mottagningsbesöket. Hitta amningsmottagning >>

Hjälpen finns nära

Under barnets första levnadsvecka ger förlossningsavdelningen och BB stöd till nyblivna föräldrar. Därefter kontaktar du i första hand din barnavårdscentral med frågor och stöd om barnet och amningen.

Om du upplever att du behöver ytterligare kvalificerat amningsstöd utöver det du har fått på barnavårdscentralen kan du kontakta oss på amningsmottagningen. Här arbetar amningsutbildade BVC-sjuksköterskor med bred erfarenhet och intresse inom amning.

Tolk
Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är kostnadsfritt för dig som patient.

Kostnadsfri hjälp
Alla besök hos oss är kostnadsfria. Men om behöver avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar innan besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent får du betala 400 kronor för besöket.

Hitta en mottagning

  

En film om amningsmottagningen

Denna film handlar om vad amningsmottagningen kan hjälpa till med och nyttan med amning. Producerad av Region Stockholm.