Ny till barnhälsovården/BVC

När ditt barn föds skickar förlossningskliniken ett så kallat förlossningsmeddelande till den barnavårdscentral du valt. 

Om du inte redan valt ett BVC så skickas förlossningsmeddelandet till den mottagning som ligger närmast där du bor.

När du kommit hem med ditt nyfödda barn är det bra att du så fort som möjligt ringer din mottagning. En sjuksköterska erbjuder sig då att komma hem till dig för ett hembesök.

Vid hembesöket väger och undersöker sjuksköterskan ditt barn och informerar om vad vi kan erbjuda för stöd. Det här är också ett bra tillfälle att diskutera vilka förväntningar du har på barnhälsovården och vi går tillsammans igenom vårt basprogram.

Sjuksköterskan svarar självklart på de frågor du har som rör ditt nyfödda barn, till exempel amning, modersmjölksersättning, sömn och barnsäkerhet.

Du som är nyinflyttad

Är du nyinflyttad i något av våra områden? Kontakta oss. Om du tidigare gått på en annan mottagning med ditt barn så behöver vi få ditt barns journal.

Kontakta den mottagning du vill välja så hjälper vi dig. Du kan även lista ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1177:s e-tjänster

Med e-tjänsterna på 1177 kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt.