icon-newsNyheter

Nyheter

Föräldrar ger BVC gott betyg

Föräldrar upplever att BVC lyssnar på dem och att de kan ställa alla sina frågor. Det visar den patientenkät som genomförts av sexton BVC-mottagningar som drivs i offentlig regi av Stockholms läns sjukvårdsområde.

Som en del i sitt utvecklingsarbete har BVC-mottagningarna genomfört en patientenkät som gav mycket goda resultat.

Över 95 procent av föräldrarna ger högsta betyg på frågorna om de känner sig välkomna och om de bemöts med respekt och värdighet när de besöker sin BVC-mottagning. Lika många upplever att BVC-sköterskan lyssnar på dem. I fritextsvar skriver föräldrar bland annat att det är tryggt att möta samma BVC-sköterska varje gång.

Vågar ta upp problem

På frågan om de känner att de kan ställa alla sina frågor till sin BVC-sköterska ger hela 92 procent högsta betyget. Här är upplevelsen att föräldrar känner att de vågar prata om både stora och små problem. Några anger att det kan bli ont om tid att hinna prata om allt på tiden som är avsatt för besöket men att BVC-sköterskan i de fallen återkommer vid senare tillfälle.

- Det är fantastiskt roligt att vi har fått så höga betyg på vår patientenkät. Resultatet visar tydligt att föräldrar uppskattar BVC och det stöd vi ger, säger Lena Marell, verksamhetsutvecklare för barnhälsovården i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Av de föräldrar som besvarat enkäten är det 98,5 procent som ger betyget 4-5 på frågan om de skulle rekommendera BVC-mottagningen till någon annan.

Fakta om enkätens genomförande

463 föräldrar besvarade enkäten. Enkäten genomfördes av 16 BVC-mottagningar i norra Stockholm under veckorna 11 - 13 år 2024.

Föräldrar fick information om enkäten via affischer i BVC-mottagningarnas väntrum när de besökte BVC-mottagningen. En qr-kod ledde till den webbaserade enkäten.

De BVC-mottagningar som genomförde enkäten:
• Alviks BVC
• Barnängens BVC
• Brommaplans BVC
• Hässelby BVC
• Kallhälls BVC
• Kista BVC
• Kungsängens BVC
• Lidingö BVC
• Rinkeby BVC
• Rissne BVC
• Rotebro BVC
• Sollentuna BVC

Publicerad: 2024-06-10
Vi erbjuder

Vi erbjuder

Vad erbjuder BVC?

På barnavårdscentralen, BVC, erbjuder vi ert barn trygg barnhälsovård, från födseln till skolstart. Vi erbjuder regelbundna kontroller hos sjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas. Vi följer det basprogram som utvecklats för barnhälsovården och erbjuder vaccinationer enligt svenskt vaccinationsprogram.

Tillsammans med er följer vi ert barns utveckling och finns med längst vägen som ett stöd i föräldraskapet. Vårt mål är att ge varje familj det stöd och råd som just ni behöver. Du är välkommen att vända dig till oss med alla frågor som rör ert barn. Vi ger bland annat råd och stöd i frågor som rör föräldraskap, amning, mat, sömn, vaccinationer och ert barns hälsa och utveckling.

Lång erfarenhet
Vi som arbetar på BVC är barnsjuksköterskor och distriktssjuksköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Alla BVC som drivs av Region Stockholm erbjuder sammanhållen vårdkedja. Det betyder att du även får tillgång till våra samarbeten med exempelvis barnläkare, psykologer, logopeder och dietister.

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Barnhälsovårdens basprogram

Alla BVC som drivs av Region Stockholm följer samma basprogram. Målet är att ge ditt barn bästa möjliga hälsa och att stödja dig som förälder. Genom regelbundna hälsokontroller kan vi följa barnets utveckling och förebygga ohälsa. På så vis kan vi också tidigt upptäcka hälsoproblem och tidigt erbjuda hjälp och stöd.

Vid besöken träffar du din BVC-sjuksköterska. Vid några tillfällen möter du även en läkare.

Inom en månad: Hembesök
4 veckor: Vikt, längt och utvecklingsbedömning av BVC-sjuksköterska och läkare
6 veckor: Bedömning för att upptäcka eventuell depression hos förälder (EPDS) och vikt
2 månader: Vikt, längd, vaccination och utvecklingsbedömning
3 månader: Vikt, längd, vaccination och partnersamtal
4 månader: Vikt och längd
5 månader: Vikt, längd och vaccination
6 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, undersökning av BVC-sjuksköterska och läkare
8 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och samtal om olycksfallsrisker
10 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, undersökning av BVC-sjuksköterska och läkare
12 månader: Vikt, längd och vaccination
18 månader: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och vaccination
3 år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning och språkutveckling
4 år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, syn- och hörselkontroll
5-5½ år: Vikt, längd, utvecklingsbedömning, synkontroll, vaccin och sammanfattande samtal om BVC-tiden

Lästips

Lästips till dig som förälder
Samlad information om bland annat föräldraskap, barnsäkerhet, mat och näring, barns hälsa och utveckling.

Här hittar du alla lästips

Kontakt

Kontakt

Flera sätt att kontakta oss


Telefon

Telefonnummer: 08-123 369 41

Om vi inte har möjlighet att svara får du gärna lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, med namn och telefonnummer, så återkommer vi så snart vi kan.

Hantera din bokning i appen Alltid öppet
I appen Alltid öppet kan du enkelt både boka och omboka dina besök hos oss.

Boka tid via 1177:s e-tjänster
Du kan kontakta oss, boka och omboka tid via 1177.se.

Avboka tid
Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. 

Hitta hit
Vi finns på Kavallerivägen 24, plan 6, 174 58 Sundbyberg

Hitta hit (karta)

Inför ditt besök

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är kostnadsfritt för dig som patient.

Om ditt barn är sjukt
Besök inte BVC om barnet eller du själv är sjuk. Kontakta då istället din vårdcentral eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Det är många små barn som är extra känsliga för infektioner som besöker oss och vi vill utsätta dem för så lite risk för smitta som möjligt.

Fullmakt för andra än vårdnadshavare
Om annan person än vårdnadshavare följer med barnet till BVC krävs en fullmakt. Den ska fyllas i av en vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.
Fullmakt för barn (pdf)

Lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller anhörig tycker. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utvecklas och förbättras.

Du kan enkelt lämna dina synpunkter till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du får svar till din inkorg på 1177.se inom två veckor. Logga in på 1177.se och leta upp vår mottagning. Där finns en länk till e-tjänsten.

Logga in på 1177:s e-tjänster 

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt och skicka till oss. Fullmakt e-tjänst synpunkter (pdf)

Ny på BVC

Ny på BVC

Första kontakten

Du kan själv välja vilken barnavårdscentral (BVC) du vill gå till med ditt barn.

När ditt barn föds skickar förlossningskliniken ett meddelande till den BVC du valt. Om du inte redan har valt en BVC så skickas meddelandet till den mottagning som ligger närmast där du bor.

När du kommer hem med ditt nyfödda eller adopterade barn är det bra om du så snart som möjligt ringer din BVC. En BVC-sjuksköterska erbjuder sig då att komma hem till dig för ett hembesök

Vid hembesöket väger och undersöker BVC-sjuksköterskan ditt barn och informerar om vad vi kan erbjuda för stöd. Det här är också ett bra tillfälle att diskutera vilka förväntningar du har på oss och vi går tillsammans igenom barnhälsovårdens basprogram. Du kan passa på att ställa frågor kring ditt nyfödda barn och föräldraskap, till exempel amning, modersmjölkersättning, sömn och barnsäkerhet.

Du som är nyinflyttad
Om du är nyinflyttad i vårt område är du varmt välkommen att kontakta oss! Om du tidigare gått på en annan BVC-mottagning med ditt barn så kan vi behöva kontakta den mottagningen för att få ditt barns journal.

Lista ditt barn hos oss

Du väljer själv vilken barnavårdscentral (BVC) du vill välja. Många väljer en mottagning som ligger nära hemmet eller jobbet. Fundera över vad som passar dig bäst.

Du kan själv lista ditt barn hos oss via e-tjänsterna på 1177.se. Gör så här:

 1. Logga in på 1177.se e-tjänster.
 2. Under menyn ”Agera ombud” väljer du det barn du vill lista.
 3. Under menyn ”Vårdval” klickar du ”Välj/ändra vårdval”. Du får nu upp listan över alla barnavårdscentraler som finns tillgängliga och kan lista ditt barn.

Du är också välkommen att ringa till oss och fylla i en listningsblankett vid ditt första besök.

 

 

Vaccinationer

Vaccinationer

Genom vaccin skyddas ditt barn mot vissa sjukdomar. Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige.

Vi erbjuder vaccin till alla barn enligt det svenska programmet för barnvaccination. Vissa barn erbjuds även vaccin mot tuberkulos enligt speciella riktlinjer.

I Stockholms län erbjuds alla barn:

2 månader: rotavaccin dos 1
3 månader: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B, pneumokocker dos 1 och rotavaccin dos 2
5 månader: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B, pneumokocker dos 2 och rotavaccin dos 3.
12 månader: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B och pneumokocker dos 3
18 månader: mässling, påssjuka och röda hund dos 1
5-6 år: difteri, stelkramp, kikhosta och polio dos 4

Resevaccin
Vid utlandsresa kan barnet behöva andra vaccinationer. Vänligen ta kontakt med en vaccinationsmottagning för aktuell information och vaccinering.

Tänk på att informera barnavårdscentralen om ditt barn fått vaccin utanför det svenska vaccinationsprogrammet. Det finns speciella rekommendationer vad gäller kombination och intervall mellan olika vacciner.

Föräldragrupper

Föräldragrupper

Våra föräldragrupper ger dig och din partner möjlighet att träffa andra föräldrar och utbyta tankar och funderingar kring föräldraskap, barns utveckling och behov. Att bli förälder väcker många frågor och det kan vara trevligt att möta andra i samma situation. Samtalen leds av en BVC-sjuksköterska som delar med sig av sin kunskap om bland annat amning, sömn och barnsäkerhet.

Syftet med föräldragrupper är både att ge kunskap om barns utveckling och behov, att stärka dig i föräldrarollen och ge möjligheter till kontakt och gemenskap med andra föräldrar.

Vid träffarna diskuterar vi olika teman som exempelvis kan vara:

 • anknytning
 • relationer
 • mat
 • sömn
 • infektioner
 • tandvård
 • olycksfall
 • alkohol

Självklart är både pappor och mammor välkomna!

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här

Karin Grunditz Melin

Barnsjuksköterska

Louise Johansson

barnsjuksköterska

Föräldraledig

Matilda Lindberg

Enhetschef/ Barnsjuksköterska

Hembesöksprogram

Hembesöksprogram

Vår BVC-mottagning erbjuder hembesöksprogrammet. Det innebär att vi erbjuder sex hembesök till alla som får sitt första barn, eller får barn i Sverige för första gången.

Vår BVC-sjuksköterska kommer hem till er tillsammans med en föräldrarådgivare från socialtjänstens förebyggande enhet. Vi ger er familj det stöd som ni behöver utifrån era behov. Syftet är att stödja er föräldrar för att främja barnens hälsa och välmående.

Utifrån era frågor och olika utmaningar berättar vi om barns utveckling och behov. Vi delar med oss av vår kunskap och ger tips kring barn. Vi berättar också om hur samhället kring barn fungerar så att ni som föräldrar vet vad ni har rätt till och vart ni ska vända er om ni känner att ni behöver stöd. Det är era önskemål och frågor som styr samtalet.

Hembesöken är frivilliga. Om det finns behov av tolk använder vi det. Mellan hembesöken kommer barnen också på regelbundna besök på BVC-mottagningen, för exempelvis vaccinationer, läkarbesök och utvecklingsbedömningar.

Familjecentral

Familjecentral

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar där ni kan umgås, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Här finns både barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. Tillsammans erbjuder vi dig som förälder och ditt barn stöd.

Vi samarbetar för att tillsammans främja en god hälsa hos både ditt barn och dig som förälder. Vår verksamhet formas utifrån er familjs behov och önskemål. Genom att vi sitter tillsammans kan vi lättare samverka och erbjuda ett samlat, förebyggande föräldrastöd samtidigt som det också blir lättare för dig att komma i kontakt med oss.

På familjecentralen möter du flera olika yrkeskategorier. Det kan vara barnsjuksköterskor, förskollärare, barnskötare och familjebehandlare från socialtjänsten, med du kan också möta tandhygienister, läkare, psykologer och bibliotekarier.

Till toppen