Skärholmen

Välkommen till Skärholmens barnavårdscentral!

Begränsningar för medföljande

Vi är tacksamma om bara en förälder/­vårdnadshavare och inga syskon följer med vid besöket ett tag till. Undantag kan naturligtvis göras vid behov.

Vi finns i lokaler mitt i Skärholmens fina centrum och erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart.

Alla som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Vi tar emot varje barn och familj med öppet sinne och anpassar oss efter ert behov.

Vi arbetar utifrån barnhälsovårdens mål som är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att:

  • ge stöd och råd i föräldraskapet
  • upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
  • uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle
  • alla förskolebarn ska ha tillgång till barnhälsovård

Ny i Skärholmen

Har du nyligen fått barn eller är nyinflyttad? Välkommen att ringa oss för att boka in ett hembesök.

Vid hembesöket väger och undersöker sjuksköterskan ditt barn, informerar om vad vi erbjuder och svarar på dina frågor.

Hembesök till förstagångsföräldrar

Vi erbjuder dig som förstagångsförälder sex hembesök. Tillsammans med kommunens föräldrarådgivare ger vi dig stöd och kunskap utifrån dina behov.

Flicka och pojke leker

En mötesplats för familjen

Vi är en del av familjecentralen där du som förälder kan knyta kontakter och umgås. Vi kan ge dig ett samlat föräldrastöd.

Hitta hit

Vi finns inne i Skärholmens centrum, på Storholmsgatan 27, 3 trappor, hiss finns.

Postadress: Storholmsgatan 27, 127 48 Skärholmen

Föräldragrupper

Våra föräldragrupper är på grund av den pågående pandemin inställda tills vidare.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.

Vi samarbetar med