Huddinge

Välkommen till Huddinge barnavårdscentral!

Begränsningar för medföljande

Vi är tacksamma om bara en förälder/­vårdnadshavare och inga syskon följer med vid besöket ett tag till. Undantag kan naturligtvis göras vid behov.

Under ditt barns första år erbjuder vi regelbundna kontroller av sjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas.

Vi följer det basprogram som utvecklats av barnhälsovården och erbjuder ditt barn vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram. Vårt mål är att ge varje familj det stöd och råd som just ni behöver.

Alla besök hos oss är kostnadsfria.

Vi arbetar enligt Barnhälsovårdens riktlinjer. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.

Vi ger bland annat stöd och råd i frågor som rör:

  • föräldraskap
  • amning
  • mat
  • sömn
  • vaccinationer
  • barnets hälsa och utveckling

Välkomna!

Flicka och pojke leker

En mötesplats för familjen

Vi är en del av familjecentralen där du som förälder kan knyta kontakter och umgås. Vi kan ge dig ett samlat föräldrastöd.

Hitta hit

Vi finns i fina lokaler på Patron Pehrs väg 4, plan 4, 141 35 Huddinge. Nära buss, pendeltåg och Huddinge centrum.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.

Ladda ned fullmakt

Om annan person än vårdnadshavare är med vid besöket krävs fullmakt. Den ska fyllas i av vårdnadshavare, skrivas under och tas med vid besök.