Trollbäcken

På Trollbäckens barnavårdscentral arbetar vi med hälsovård för barn från det att de är nyfödda till skolstarten. 

Obs! Inställda föräldragrupper

Våra föräldragrupper är inställda tills vidare. 

Vi som arbetar här är sjuksköterskor med vidareutbildning antingen inom barn- eller distriktssjukvård.

Vår uppgift är att tillsammans med barnens föräldrar, arbeta för att främja barnens hälsa och utveckling. Vi lägger också stor vikt vid att stödja hela familjens välmående.

Vi erbjuder 

Barnhälsovårdens basprogram där vi kontrollerar längd, vikt, utveckling, syn, hörsel och tal, ger vaccinationer och erbjuder läkarbesök.

Vi erbjuder även:

  • Hembesök till alla nyfödda barn samt adopterade barn
  • Föräldragrupper till både förstagångsföräldrar liksom till flerbarnsföräldrar.
  • Stöd genom samtal om föräldrarollen, samt om barnets vardagsvanor, som sömn, mat och stimulans.

Vi har ett tätt samarbete med barnläkare, distriktsläkare, barnpsykolog, logoped, dietist, sjukgymnast, ortoptist, kurator, öppna förskolan, samt med socialsekreterare i kommunen. 

Vi är måna om att skapa bästa förutsättningarna i samband med vaccination, och erbjuder till exempel glukos i smärtlindrande syfte inför vaccin.

Ni kan vända er till oss för att få rekommendationer om ni vill använda bedövningsplåster på ert barn inför vaccin.

Hitta hit

Vi finns på Kumla Alle 5, 1 tr, 135 53 Tyresö. 
Ni hittar oss i samma byggnad som vårdcentralen. Vår ingång ligger på kortsidan, till vänster om apoteket.

Tänk på att:

  • Inte komma till BVC om du själv eller ditt barn är sjukt, på grund av smittorisken. Hit kommer även de allra minsta barnen som är extra känsliga för infektioner.
  • Kom i tid då din BVC-sjuksköterska har avsatt en viss tid för ert besök.
  • Kan ni inte komma så avboka ditt besök i så god tid som möjligt. Vi har ont om tider och vill därför kunna erbjuda någon annan tiden i stället.

Lista ditt barn

Skriv ut en listningsblankett och ta med dig till ditt första besök på den BVC-mottagning du har valt.