Om ditt barn är sjukt

På grund av risken att smitta andra ska du inte besöka barnavårdscentralen om du själv eller ditt barn är sjukt.

Till BVC-mottagningen kommer även de allra minsta barnen som är extra känsliga för infektioner.

Om ditt barn är sjukt ska du i första hand kontakta den vårdcentral ni tillhör eller kontakta 1177 Vårdguiden.

Barn som håller i skallra

Vad vi gör

Vi som arbetar inom barnhälsovård är barnsjuksköterskor och distriktssköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och barns utveckling. Vi arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födelse till skolstart. Hos oss får du stöd och vägledning i föräldraskapet!

1177 - rådgivning dygnet runt

Om du är osäker på om du behöver söka vård för dina symtom, eller undrar vilken mottagning du ska besöka, kan du dygnet runt ringa på telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Du kan även besöka 1177.se för mer information om kropp, hälsa och sjukdom.